Nyttjande- och vårdplan

Varje fiskeriområde ska göra upp en nyttjande- och vårdplan för sitt område. Målsättningen med planen är att trygga ett hållbart nyttjande av områdets fiskresurser samt den biologiska mångfalden. 

Ekenäs-Pojo fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan har vunnit laga kraft hösten 2022. Planen har gjorts upp av Västra Nylands vatten och miljö rf. (LUVY).

Du kan bekanta dig med Ekenäs-Pojo fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan här.  

I ett projekt finansierat av Egentliga Finlands NTM-central har fiskeriområdet lyft fram den viktigaste information i nyttjande- och vårdplanen för fiskeriområdets tre främsta intressegrupper: vattenägare, fiskare och näringsidkare (kommersiella fiskare och fiskeguider). 

Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för vattenägare 
Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för fritidsfiskare 
Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för kommersiella fiskare och fiskeguider 

Fiskeriområdet, innehavarna av fiskerätt och myndigheterna ansvarar tillsammans för verkställandet av nyttjande- och vårdplanen. Delägarlagen och de enskilda vattenägarna bör se till att fiske på och vård av de egna vattenområdena följer planen för nyttjande och vård, och myndigheter bör ta planens riktlinjer i beaktande. NTM-centralen verkställer sådana regionala regleringsåtgärder som kräver NTM-centralens beslut. Till verkställandet hör många åtgärder som bör specificeras årligen. Dylika är bland annat utplanteringar, uppgörande av samarbetsoch tjänsteavtal, kommunikation, fiskeövervakning och intressebevakning (bland annat utlåtanden, yttranden och arbetsgrupper).