Skarv

Åtgärdsplan

Fiskeriområdet har låtit göra en åtgärdsplan för skarv. Planen som är på finska kan laddas ner och får användas, bara källan anges.

Delmål 5 i nyttjande- och vårdplanen

De skador, som säl och skarv förorsakar det kommersiella fisket och även fritidsfisket minskar från nuvarande nivå.
Betydande olägenheter är försvagade fiskbestånd, söndrade fångstredskap och skador på fångsten. Fiskeriområdet överväger och förverkligar alla lagenliga sätt att minska säl- och skarvskadorna på fisken och fisket.
Dessutom samarbetar fiskeriområdet med de övriga fiskeriområdena utmed kusten samt följer med utvecklingen av olika bekämpningsmetoder gällande säl och skarv samt deltar i skarvarbetsgruppen. Antalet häckande par och om kringstrykande skarvar inom Ekenäs-Pojos fiskeriområde begränsas och etablering av nya kolonier förhindras under planeringsperioden.
Under den kommande planeringsperioden utreds även tillsammans med Finska vikens övriga fiskeriområden vilken den högsta tillåtna mängd skarv får vara i befintliga kolonier för att undvika ”spillover-effekter” till grannområden.
Fiskeriområdet försöker påverka beslutsfattandet så, att både säl- och skarvbestånden minskas. De nuvarande metoderna anses otillräckliga för att motverka skadorna. Dessutom hjälper man till att samla in information om fångstskador.
Det här delmålet är viktigt också för att förverkliga delmål 4. Förverkligandet mäts genom att intervjua områdets klass I -fiskare.

Geodata

På sidan Geodatatjänst för skarv, kan du kan du bekanta dig med
skarvbeståndets nuvarande tillstånd och utveckling längs hela kustområdet.
På sidan finns också råd om hur man ansöker om undantagstillstånd för att decimera eller störa skarv.