Slide 2
Slide 2

Ekenäs-Pojo fiskeriområde

Ekenäs-Pojo fiskeriområde är ett av fiskeriområdena vid den nyländska kusten och fiskeriområdet är en offentligrättslig förening. Till Ekenäs-Pojo fiskeriområde hör vattendrag, sjöar och havsområde. Merparten av vattenområdena ligger inom Raseborgs stad.

På framsidan hittar du aktuella ärenden.