Övervakning

Fiskeövervakning är en viktig del av fiskeriområdets arbete. Fiskeövervakarnas uppgift är att övervaka fiskets laglighet och lovlighet men också att i förebyggande syfte informera om lokala och nationella fiskebestämmelser till alla kategorier av fiskare. Särskild uppmärksamhet fästes vid gösens fångstmått, områden med fiskeförbud och områden med hög fiskebelastning. Fiskeriområdet har en egen båt för att sköta övervakningen.

Fiskeriområdet har fyra befullmäktigade övervakare. Senaste år har fiskeriområdet budgeterat för att arrangera upp till 200 timmar övervakning årligen. I icke-brådskande ärenden kan du dagtid kontakta fiskeriområdets övervakare. Är ärendet brådskande, kontakta sjöbevakningen eller polisen.

Pojoviken: Charlotta Bruncrona
tfn: 0400 400 016 e-post: bruncrona.lotta(at)gmail.com

Skärgårdsvatten: Oskar Sjöberg
tfn: 046 957 1308 e-post: valvonta.tammisaari(at)gmail.com

Östra skärgårdsvattnen: Kenneth Nordqvist
tfn: 050-331 9507 e-post: kenneth.nordqvist(at)gmail.com

Fiskeriområdet tar gärna emot uppgifter om vattenägarnas egna fiskeövervakare, för att kunna utveckla samarbetet. Ta kontakt med fiskeriområdets verksamhetsledare Gabi Lindholm.