Administration

Fiskeriområdets organ är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren. Stämman måste årligen hållas före utgången av april.

Gabi Lindholm
tel. 050 404 2738 (vardagar 9-15)
e-post: gabi.lindholm(at)outlook.com

Tomas Gripenberg, ordförande
Henrik Lundberg, viceordförande
Charlotta Bruncrona, medlem
Fredrik Bäcklund, medlem
Henning Danskanen, medlem
Magnus Nylund, medlem
Thomas Stenström, medlem
Kenneth Westerholm, medlem
Calle Dahlberg, suppleant
Carl-Johan Jansson, suppleant

FISKERIOMRÅDETS STADGAR