Administration

Fiskeriområdets organ är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren.

Stämman utövar fiskeriområdets beslutanderätt. Styrelsen bereder de ärenden som ska behandlas vid stämman och verkställer beslut samt ser till att det ordnas fiskeövervakning och att nyttjande- och vårdplanen verkställs.  Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Gabi Lindholm
tel. 050 404 2738 (vardagar 9-15)
e-post: gabi.lindholm(at)outlook.com

Tomas Gripenberg, ordförande
Henrik Lundberg, viceordförande
Charlotta Bruncrona, medlem
Fredrik Bäcklund, medlem
Henning Danskanen, medlem
Magnus Nylund, medlem
Thomas Stenström, medlem
Kenneth Westerholm, medlem
Calle Dahlberg, suppleant
Carl-Johan Jansson, suppleant

FISKERIOMRÅDETS NYTTJANDE- OCH VÅRDPLAN

FISKERIOMRÅDETS STADGAR