Fiske

Fiskare ohoj! Har du koll på nyttjande- och vårdplanen? Fiskeriområdet har nu sammanställt det du behöver veta i ett nötskal.

Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för fritidsfiskare
Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för kommersiella fiskare och fiskeguider

Allmänna fiskerättigheter och fiskevårdsavgift

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är så kallade avgiftsfria allmänna fiskerättigheter.

Fiskevårdsavgiften berättigar till spöfiske med ett spö och ett drag. Fiskevårdsavgiften är åldersbaserad och under 18-åringar och 70 år fyllda är befriade från fiskevårdsavgiften (betalningsskydigheten gäller inte heller personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023).

För allt annat fiske, så som fiske med fler spön, fiske med bragder eller kräftfiske måste man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenägaren.

Fisketillstånd för Raseborgs stads och Ekenäs skärgårds nationalparks vatten

Information om Raseborg stads fisketillstånd finns på stadens nätsidor.

Om du vill fiska i Ekenäs skärgårds nationalpark ska du komma ihåg att följa begränsningarna kring vistelse och landstigning i nationalparken! Om du fiskar med fler än ett spö, t.ex. vid dragfiske eller spinnfiske efter sik, behöver du i Ekenäs skärgårds nationalpark dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet nr 7412 (eräluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi). För fiske med nät eller andra fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften också tillstånd för fiske med övriga redskap för Ekenäs nationalpark nr 6017 (eräluvat.fi). Du kan också köpa tillstånden via tel. 020 69 2424.

Fiskebegränsningar

Det finns flera ikraftvarande bestämmelser inom området som påverkar fisket, utöver ägarnas egna bestämmelser. Informationen finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi samt på fiskeriområdets bestämmelser- och kartsida.

NTM-centralen har på ansökan av fiskeriområdet genom beslut 20.6.2023 förbjudit allt fiske i havet utanför Svartån och Fiskars å samt också i Borgbyträsk och Brunkombäcken årligen under perioden 15.8-30.11. Beslutet kan laddas ner här inunder:

I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information om områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I webbtjänsten finns också information om de vattenområden som omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utifrån den aktuella informationen har myndigheten markerat vattendragen för vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk och närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut om fiskebegränsningar enligt den nya lagen om fiske.

Fångstrapportering i Omakala

Tjänsten Omakala är en lättanvänd mobil- och webbtjänst som Naturresursinstitutet (Luke) tillhandahåller och som gör det möjligt för fritidsfiskare att enkelt lämna fångstrapporter och använda sig av informationen i tjänsten i sin fritidsaktivitet. Informationen används av forskare och myndigheter bland annat vid planeringen av hållbart utnyttjande av fiskbestånden och som stöd för beslutsfattandet.

Med appen Omakala kan fritidsfiskaren enkelt registrera grundläggande uppgifter om fångsten från fritidsfisket, såsom art, plats och tid.

Det är kostnadsfritt att ladda ner och använda appen Omakala. Läs mer här.

Delägarlagens fisketillstånd

Här kommer information om delägarlagens och övriga regionala fisketillstånd an efter att det inkommer uppgifter till fiskeriområdet. För tillfället finns det inga samtillståndsområden inom fiskeriområdet. Bildandet av samtillståndsområden försvåras av de splittrade ägarenheterna samt av det finns få fungerande delägarlag.