Fiskutsättningar

De fiskarter och -stammar som fritt får planteras ut inom fiskeriområdet presenters i tabellen.
För andra fiskarter och -stammar måste man ansöka om undantagstillstånd från NTM-centralen.

Det är också tillåtet att använda öringsyngel som härstammar från moderfisk fångade i Svartåns/Karisåns vattendrag.
Utplantering av ål får göras i vattnen nedanför vandringshinder.
Regnbågslax får utplanteras endast i vattendrag som inte har en naturlig laxstam. Det vill säga i sjöar och dammar där det finns vandringshinder eller vilka inte har förbindelse till andra vattendrag.
Närmare uppgifter finns i nyttjande- och vårdplanen i kapitel 9.3 Plan för utplanteringar